ผลกระทบของความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ต่อการส่งมอบโปรแกรมที่ได้รับทุน

ผลกระทบของความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ต่อการส่งมอบโปรแกรมที่ได้รับทุน

การเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ และในขณะที่การทำงานร่วมกับองค์กรที่มีความสนใจต่างกันสามารถทำให้สิ่งต่างๆ ซับซ้อนขึ้นได้ แต่ก็มีประโยชน์ทั้งในด้านเงินทุนและการส่งมอบโครงการ

ผลลัพธ์ของโปรแกรมกีฬาและการออกกำลังกาย

มักจะวัดจากการปฏิบัติตามเกณฑ์การระดมทุนผ่านมาตรการการมีส่วนร่วมและความยั่งยืน กลุ่มชุมชนและองค์กรการกุศลพึ่งพาเงินทุนของรัฐ และด้วยช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย จึงเป็นเรื่องง่ายมากที่จะประเมินความสามารถขององค์กรในการดำเนินการตามกระบวนการระดมทุนผ่านเป้าหมายการมีส่วนร่วมและการติดตามและประเมินผลความยั่งยืน อย่างไรก็ตาม แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของ “การเป็นหุ้นส่วนมืออาชีพ” ดูเหมือนจะเป็นกลยุทธ์หลักสำหรับกลุ่มกีฬาในชุมชน ด้วยเหตุนี้ การวิเคราะห์องค์กรและวิธีที่องค์กรดำเนินการตามคำสัญญาด้านเงินทุนผ่านการใช้เครือข่ายความสัมพันธ์จึงเป็นเรื่องสำคัญนโยบายการระดมทุนระดับรากหญ้าของสมาคมฟุตบอลส่วนใหญ่ได้ดำเนินไปตามเส้นทางของความยั่งยืนผ่านโครงการความร่วมมือที่ส่งเสริม

ให้สโมสรระดับรากหญ้าทำงานร่วมกับองค์กรขนาดใหญ่ได้ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรเหล่านี้มีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของโครงการขนาดเล็กภายในโปรแกรมกีฬาขนาดใหญ่รายการเดียว แต่ความสัมพันธ์เหล่านี้ไปไกลกว่าการส่งมอบโครงการ และพบความสำคัญมากยิ่งขึ้นในระดับกลยุทธ์ของการส่งมอบโปรแกรมตัวอย่างเช่น Inclusive United ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่แบบครบวงจรในลอนดอน นำเสนอโปรแกรมฟุตบอลสำหรับผู้ทุพพลภาพกับสโมสรฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในลอนดอนบางแห่งที่รวมกลุ่มมูลนิธิกับสโมสรท้องถิ่นเพื่อจัดทำโปรแกรม นอกเหนือจากระดับการส่งมอบแม้ว่าจะอยู่ในกลุ่มผู้บริหารของ FA, Wembley National Stadium Trust, London Sport, London United (สมาคมฟุตบอลอาชีพในลอนดอนทั้งหมด) และ Interactive (ความเท่าเทียมกันในกีฬา)

โครงการที่ไม่เหมือนใครนี้อยู่ในโครงการระดับชาติขนาดใหญ่

ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนบางส่วนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาฟุตบอลทุพพลภาพของ FA (DFDF) ในพื้นที่อื่นๆ ทั้งหมดของประเทศ FA ของเคาน์ตี้ได้รับมอบหมายให้จัดส่ง DFDF วิธีการของลอนดอนสำหรับโครงการนี้แตกต่างเล็กน้อยกับ Inclusive United และประสบความสำเร็จอย่างมาก ไม่เพียงแต่ในการมีส่วนร่วมและความยั่งยืนผ่านการสร้างทีมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ที่พัฒนาและเสริมความแข็งแกร่งระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักผ่านปัจจัยสำคัญของการไหลของข้อมูล ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และการปฏิบัติตาม ของวัตถุประสงค์ที่โปร่งใสAnees Ikramullaham เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนากีฬาของชุมชน ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการขององค์กรฟุตบอลชุมชนและสถาบันสอนฟุตบอลของเขาเองด้วย หลังจากใช้เวลาหนึ่งปีในการทำงานในองค์กรการกุศลด้านกีฬาสำหรับผู้ทุพพลภาพนอกจากนี้ บุคคลอาจมีส่วนร่วมในการสื่อสารแบบไม่ใช้คำพูดขณะเล่นเกมกระดาน และผู้เล่น

มักจะมีโอกาสรวบรวมและเข้าร่วมในกิจกรรมที่สนุกสนานกับผู้อื่น ในการอำนวยความสะดวกในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนหนุ่มสาวจากภูมิภาคต่างๆ ในโลกผ่านเทคโนโลยีใหม่ปัจจัยเหล่านี้ไม่เพียงแต่สามารถปรับปรุงเครือข่ายทางสังคมของบุคคลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างผู้ที่มีภูมิหลังทางการศึกษาและสังคมที่แตกต่างกันนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นอีกด้วยว่าเกมกระดานอาจช่วยให้เด็กเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามกฎและนั่งอยู่กับที่เป็นเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจทำให้เด็กมีสมาธิเพิ่มขึ้น และสามารถปรับปรุงการศึกษาด้านสุขภาพโดยการกระตุ้นความสนใจและแรงจูงใจของผู้เล่น หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของกีฬาสำหรับสถาบันพัฒนาคือความยั่งยืนของผลกระทบของโครงการของพวกเขา นั่นคือเหตุผลที่การขยายความคิดของผู้รับผลประโยชน์จากโครงการดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญ และสามารถใช้เกมกระดานเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเดิมพันของการพัฒนาที่แท้จริงและยั่งยืน