การระงับการจัดหา IPV ของ Statens Serum Institute ผ่านการจัดซื้อจัดจ้างของสหประชาชาติ

การระงับการจัดหา IPV ของ Statens Serum Institute ผ่านการจัดซื้อจัดจ้างของสหประชาชาติ

องค์การอนามัยโลก (WHO) กำลังยืนยันการระงับการจัดหาวัคซีนโปลิโอชนิดเชื้อตาย (IPV) ที่ผลิตโดย Statens Serum Institut (SSI) ผ่านหน่วยงานจัดหาของสหประชาชาติการระงับนี้เป็นไปตามผลการตรวจสอบไซต์ขององค์การอนามัยโลกในเดือนกันยายน 2555 ต่อโรงงานผลิตของ SSI ในเมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์กในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 SSI ตัดสินใจโดยสมัครใจให้ชุด IPV ที่ส่งโดยสหประชาชาติไปยังอาร์เจนตินาและปานามากัก

กันเพื่อเป็นมาตรการป้องกันไว้ก่อนจนกว่า SSI จะแจ้งให้ทราบต่อไป

 ชุดกักกันเป็นชุดเดียวที่ได้รับการจัดหาจาก SSI ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างของสหประชาชาติ โดสจากกลุ่มนี้ไม่ได้ถูกใช้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคSSI กำลังจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันเพื่อยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลของเดนมาร์กและองค์การอนามัยโลก ในระหว่างนี้และเพื่อเป็นมาตรการป้องกันเพิ่มเติม SSI ได้ระงับการผลิต IPV

แหล่งที่มาทางเลือกของ IPV ที่ผ่านการรับรองมีให้สำหรับ UN และคาดว่าจะไม่มีการขาดแคลนวัคซีน UN โดยเฉพาะ WHO และ UNICEF ยังคงทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมต่อไปเพื่อรับรองความปลอดภัยของการจัดหา IPV

“รายงานปี 2021 จะแจ้งการหารือระดับสูงด้านพลังงานปี 2021 เกี่ยวกับความคืบหน้าปัจจุบันสู่ SDG 7 สี่ทศวรรษหลังจากเหตุการณ์ระดับสูงครั้งล่าสุดที่อุทิศให้กับพลังงานภายใต้การอุปถัมภ์ของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ พบว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อความคืบหน้าในการเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาย่อมเยา เชื่อถือได้ ยั่งยืน และทันสมัยสำหรับทุกคน แม้กระทั่งกลับตรงกันข้ามกับความคืบหน้าบางอย่างที่ทำมาจนถึงตอนนี้ ในขณะเดียวกัน สถานการณ์ก็เปิดโอกาสให้บูรณาการนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ SDG 7 ในชุดการฟื้นฟูและขยายการพัฒนาที่ยั่งยืน” Stefan Schweinfest ผู้อำนวยการแผนกสถิติ กระทรวงเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติกล่าว

“รายงานการติดตาม SDG7 แสดงให้เห็นว่า 90 เปอร์เซ็นต์

ของประชากรทั่วโลกสามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้แล้ว แต่ความไม่เสมอภาคที่ทวีความรุนแรงขึ้นจากโรคระบาด หากปล่อยไว้โดยไม่แก้ไข อาจทำให้เป้าหมายด้านพลังงานที่ยั่งยืนไปไม่ถึง ซึ่งเป็นอันตรายต่อ SDGs อื่น ๆ และวัตถุประสงค์ของข้อตกลงปารีส” Mari Pangestu กรรมการผู้จัดการฝ่ายนโยบายการพัฒนาและความร่วมมือของธนาคารโลกกล่าว “การจัดการกับการเข้าถึงพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างครอบคลุม เราต้องทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย SDG7 เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงไฟฟ้าที่สะอาด ราคาจับต้องได้ และยั่งยืน”

“การมุ่งสู่การเพิ่มปริมาณพลังงานสะอาดและยั่งยืนเป็นกุญแจสำคัญในการปกป้องสุขภาพของมนุษย์และเพื่อส่งเสริมประชากรให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกลและชนบท ผู้คนจำนวนมากเกินไป ซึ่งมักเป็นกลุ่มที่เปราะบางที่สุด เช่น ผู้หญิงและเด็ก ยังขาดการเข้าถึงเชื้อเพลิงและเทคโนโลยีการปรุงอาหารที่สะอาด ทำให้พวกเขาต้องเผชิญกับมลพิษทางอากาศในครัวเรือนในระดับที่เป็นอันตราย การฟื้นตัวอย่างมีสุขภาพดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากโควิด-19 รวมถึงความสำคัญของการสร้างความมั่นใจในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและยั่งยืนอย่างรวดเร็ว” ดร. มาเรีย นีรา ผู้อำนวยการแผนกสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสุขภาพขององค์การอนามัยโลก (WHO) กล่าว

รายงานฉบับนี้เป็นฉบับที่ 7 ซึ่งเดิมเรียกว่า Global Tracking Framework (GTF) ฉบับปีนี้เป็นประธานโดยแผนกสถิติแห่งสหประชาชาติ  

รายงานในปีนี้มาถึงช่วงเวลาสำคัญเนื่องจากรัฐบาลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมระดับสูงด้านพลังงานของสหประชาชาติ ซึ่งเป็นการประชุมระดับสุดยอดในเดือนกันยายน 2564 ซึ่งจะตรวจสอบขั้นตอนที่จำเป็นในการบรรลุ SDG7 ภายในปี 2573 และระดมความมุ่งมั่นและการดำเนินการโดยสมัครใจ ในรูปแบบเอเนอร์จี้คอมแพ็ค

Credit : เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>>แทงบอลออนไลน์